Nowości
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece