New items
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
Pieniądz i banki w Małopolsce
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
 
Most often loaned books in the library