Nowości
Ulica Utrata
Świt państwa polskiego
Katedra poznańska studia o sztuce
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy najbardziej spektakularna polska moneta wydanie jubileuszowe w 400 lecie emisji
Laudatissimus Phidias noster rzeźbiarz Johann Riedel SJ 1654 1736 między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece