New items
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło dolnośląskie i kryształowe Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec the Lower Silesian glass and crystal glass
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen