Nowości
Art archives Sztuka i archiwum
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Obrazy malowane drewnem czyli o XVIII wiecznej intarsji toruńskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu przewodnik dla młodzieży
Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo artystycznej wycieczki w Grybowskie Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie Z 2 3
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece