New items
Teatr Lalek Jerzego Koleckiego
Uspomene za budućnost o 35 obljetnici otvaranja Muzeja Mimara Memories for the future on the 35th anniversary of the Mimara Museum
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Sztuka współczesna anatomia upadku