New items
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Alfred Wiśniewski 1916 2011 Siły orfickie Orphic forces Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 28 X 2016 11 XII 2016
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Most often loaned books in the library