Nowości
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Art archives Sztuka i archiwum
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece