New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Jan III Sobieski historia dziedzictwo pamięć
Seventeenth century women's dress patterns Book 2
Heveliana księżyc i tarcza Sobieskiego heveliana dawne i sztuka współczesna wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowana ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentująca prace i instalacje artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wilanów 21 kwietnia 15 sierpnia 2022 r
art of manipulating fabric