New items
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
O babce wnęku i mądrym karle
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich