Nowości
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Bolesław Prus w Nałęczowie
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Ostoja tradycji
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece