New items
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections
Architektura przyjaznych przestrzeni
Poradnik opiekuna domu drewnianego
Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections
Hasior i nowa sztuka Hasior and new art