Nowości
Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny od konfederacji barskiej po II wojnę światową
Świat z perspektywy sztuki sztuka w perspektywie świata wyzwania współczesnej edukacji artystycznej T 6
Katalog zbioru sztucznej biżuterii Muzeum Okręgowego w Koninie
Ocalić to co najdroższe wokół współczesnej problematyki niszczenia i ratowania dziedzictwa kulturowego
Jorcajt czas chasydów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece