New items
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Najpiękniejsze w skarbcu pamiątki królewskie
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 1 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski
Janusz Leśniak leśniaki Ukryty Porządek leśniaki Wholeness and the Implicate Order