New items
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt