New items
Kronika Gdańska T 1
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina