New items
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Olbiński akty nudes
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021