Nowości
Historia mody
Eschatologia i rewolucja modernistyczna idea Dymitra Mereżkowskiego
Teraźniejszość przeszłości muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945
Monety i medale na ziemiach polskich od X do XX wieku przewodnik
Krajobrazy w pamięci pejzaż w polskiej fotografii Memoryscapes landscape in Polish photography