New items
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Polskie instrumenty ludowe
Wybór pism estetycznych i krytycznych
 
Most often loaned books in the library