New items
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Seventeenth century women's dress patterns Book 2
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku