New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Integrated pest management for collections proceedings of 2021 a Pest Odyssey the next generation
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych