New items
Krzysztof Kędzierski w ramach ramkach i poza nimi
Leonardo da Vinci 1519 2019 500 lecie śmierci Geniusza Muzeum Narodowe w Warszawie maj wrzesień 2019 Leonardo da Vinci 1519 2019 il cinquecentenario della morte del Genio Muzeum Narodowe w Warszawie maggio settembre 2019
Eliezer Zusman of Brody the early modern synagogue painter and his world
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka
Michel Bouvet plakaty dla teatru Les Gemeaux Posteralia posters for the Les Gemeaux Theatre