New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
Peccata Grzegorz Bednarski
 
Most often loaned books in the library