New items
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Utracone arcydzieło losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
 
Most often loaned books in the library