New items
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Jan Matejko przedobrazy antepaintings