New items
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
 
Most often loaned books in the library