New items
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Art archives Sztuka i archiwum
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
 
Most often loaned books in the library