Nowości
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2020 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
Władysław Front malarz ze Stryszawy
Dzieła utracone Ziemie Północne i Zachodnie kalendarz 2023 Looted art Northern and Western Lands calendar 2023
Super fundamenta księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Szczęsnemu Skibińskiemu
Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece