New items
Koraliki dla Ludwiki
Dwa fartuszki
Bastianino das lebende Kreuz von Ferrara die Restaurierung eines vergessenen Altarbildes aus dem 16 Jahrhundert
Skarby wawelskie w Kanadzie w latach 1940 1960 zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im gen Sikorskiego w Londynie
Medalierstwo w służbie dworu królewskiego Sobieskich funkcje propagandowe medali z lat 1673 1697 1
 
Most often loaned books in the library