New items
Nerealny socialismus Praha 1948 1989 Unreal socialism Prague 1948 1989
Polska archeologiczna myśl konserwatorska przemiany na przestrzeni XX wieku
Matters of the heart a selection from the David J Azrieli collection
Wilno Vilnius Vilne 1918 1948 jedno miasto wiele opowieści one city many stories
Rany pamięci ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Warszawska Konferencja Konserwatorska 26 27 września 2019 r