New items
Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków 2 edycja Przemyśl 1970/2021
W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku problemy architektoniczne urbanistyczne i estetyczne
Wojsko Księstwa Warszawskiego
Profesor Kazimierz Michałowski zasłużony archeolog i bibliografia prac
Thirty five years of friendship masterpieces of Greek coinage the joint collection of Baron Lorne Thyssen Bornemisza & Dr Thomas S Kaplan Auction IX Geneva December 14 2015