New items
Simon Laszló foigazgató beiktatasi beszede Inauguration speech of director general Laszló L Simon
Bitwa której nie było w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej
Ivo Koran texty
Ex musicis ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie katalog wystawy
Old master prints from the 15th century to the 1820s