New items
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
Utracone arcydzieło losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
 
Most often loaned books in the library