Nowości
Dom wójta w Kielcach
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Polska w pejzażach
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece