New items
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Eschatologia i rewolucja modernistyczna idea Dymitra Mereżkowskiego
Rogalin i jego mieszkańcy
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
U źródeł modernizmu architekci XVIII wieku