Nowości
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019
Brak okładki
Ex musicis ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie katalog wystawy
Wanda Gołkowska zmienność w międzyczasie changeability in meantime
Przekaz Janusz Leśniak Message
Realism in the age of impressionism painting and the politics of time