New items
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Bajki w rzeźbach zapisane
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku