Nowości
Wieliczka w czasach autonomii galicyjskiej relacje między Miastem a Kopalnią Wieliczka in the times of Galician autonomy relations between the City and the Mine
Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich materiały do studiów
Ulica Utrata
Podgórze
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy najbardziej spektakularna polska moneta wydanie jubileuszowe w 400 lecie emisji
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece