New items
Arcydzieła sztuki
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka