New items
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Kronika Gdańska T 1
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011