New items
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Fascynacja antykiem dziedzictwo Greków i Rzymian w sztuce Europy XVI XIX w
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie XVI XVIII w
Ewa Rossano opowieści histoires stories
Klaudyna Potocka między romantycznymi artystami a wielką polityką