Nowości
Kolekcja medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego
Leksykon architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w Krakowie w latach 1868 1939
Budynki kultury teatry opery filharmonie Buildings for artistic activities theatres opera houses and concert halls
Jedyna taka w Polsce dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno Przemysłowego w Krakowie
Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece