Nowości
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Druki wrocławskiego Kalamburu
Polskie instrumenty ludowe
Edward Dwurnik od początku from the beginning
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece