New items
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Dom idea przestrzeń
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
 
Most often loaned books in the library