New items
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Modes & manners Supplementary volume
Armia Gustawa Adolfa 2
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Działaj i miej nadzieję stulecie państwowych służb konserwatorskich w Polsce 1918 2018
 
Most often loaned books in the library