New items
Systemschnitt Tl 2
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta
Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą