New items
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen
Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Potocki Palace The Lviv Art Gallery