New items
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 3
On objects and their shadows 2 O obiektach i ich cieniach 2
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Do szarży marsz marsz studia z dziejów kawalerii T 9
Teatralia Stanisława Wyspiańskiego