Nowości
Bolesław Prus w Nałęczowie
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Literatura a rzeźba Literatur und Skulptur
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece