New items
Prawie nic Józef Czapski biografia malarza
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
 
Most often loaned books in the library